i-CON IC2000A dijital lehimleme istasyonu
102 serisi uçlar bu havya için uygundur

X