330KD(30W) ve 340KD(40W) kalem havyaların ucudur

X