15W 230V Kalem Havya
162BD, 162KD, 162LD uç seçeneklerine sahiptir
X