0

Düşük sıcaklıkta eriyen lehimlerin ihtiyacı ROHS standartlarının ortaya çıkması ile gerçekleşmiştir. Tehlikeli maddelerin kısıtlanması ile ilgili Avrupa Birliği’nin 2002/95/EC direktifinin Elektrikli ve Elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanması ile ilgili İngilizce harflerin kısaltması ROHS olarak ifade edilir.  Rohs Belgesi; Ürünün direktifin gerektirdiği testleri karşıladığının yasal beyanıdır.

Bu direktif ile birlikte lehimlerin içerisinde bulunan Kurşun (Pb), alaşımın içerisinden çıkarılmak durumunda kalınmış ve kurşunsuz lehimler ortaya çıkmıştır. 

Düşük sıcaklıkta eriyen lehim ve özellikleri

Kurşunlu lehimlerin erime sıcaklıkları 183 iken kurşunsuz lehimlerin erime sıcaklıkları 217 dereceden başlamaktadır. Proseste yaşanan bu 34 dereceden fazla yükselme hem PCB lerin hem komponentlerin sıcaklıktan dolayı zarar görme ihtimallerini ortaya çıkarmış, kullanılan enerji miktarını arttırmıştır. Bu da sektörün farklı çözümler aramasına yol açmıştır. Kurşunsuz üretime uygun PCBA ve komponentler üretilmiştir. 

Diğer yandan lehim üreticileri de hem kurşunsuz hem de düşük sıcaklıkta eriyebilen lehimler için çalışmalarını yapmışlardır. Bu çalışmaların neticesinde de Bizmut içerikli düşük sıcaklıkta eriyen kurşunsuz lehimler ortaya çıkmıştır. 

Bu lehimler bazı avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmişlerdir. Fiziksel özellikleri sebebiyle titreşime çok dayanıklı olmayan bu lehim türü daha çok sabit elektronik kartlarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle TV ve aydınlatma sektöründe oldukça fazla kullanılmaktadır. 

Bir diğer avantajı da çift yüzlü kartların dizilmesinde ortaya çıkmıştır. İlk yüzü yüksek sıcaklıktaki kurşunsuz lehim ile dizilen kartların ikinci yüzleri düşük sıcaklıkta eriyen lehim ile üretildiğinde, ilk yüzdeki lehimler erimediğinden, hem büyük komponentlerin düşmeleri engellenmiş hem de yaşanabilecek fiziksel sorunların önüne geçilmiştir. 

Lehim üreticileri her geçen gün düşük sıcaklıkta eriyen lehimleri daha performanslı hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Özellikle yeni çıkan modeller; SAC305 gibi titreşim ve yaşlandırma dayanımları yüksek hale gelmiştir. Önceleri bir iki ürün grubunda kullanılmaya uygun olan bu türdeki lehimler gün geçtikçe birçok sektör tarafından kabul görmektedir.

Şu gibi şikayetlerinizin olduğu durumlarda;

  • Yüksek sıcaklığa dayanıksız komponentleriniz varsa
  • CEM1 gibi yüksek sıcaklığa dayanıksız PCBA ‘leriniz varsa 
  • Çift yüzlü kartınızın her iki yüzünde de büyük komponentleriniz varsa
  • Kartlarınızda fırın çıkışında çok fazla eğilmeler gerçekleşiyorsa
  • Fırının yüksek sıcaklıkları sebebiyle yüksek enerji maliyetleriniz oluyorsa

Bu gibi durumlar gerçekleşiyorsa lehim tedarikçiniz ile iletişime geçerek düşük sıcaklıkta eriyen lehimleri denemeniz, sorunlarınıza çözüm olabilmektedir. Gerekli proses ve doküman desteğini tedarikçinizden talep edebilirsiniz. 

Leave a Comment

X